CableX
Yhteystiedot

ISOBUS hybridikaapelit – uusi standardi maatalouskoneiden liittämiseksi toisiinsa

Tähän asti traktoreiden ja niihin kytkettävien lisälaitteiden yhteenliittämiselle ei ole ollut yhtenäistä standardia, vaan ne on jouduttu kytkemään toisiinsa useilla traktori- ja lisälaitekohtaisilla kaapeleilla. Tällainen erilliskaapelointi on hankalaa,

  • Tähän asti traktoreiden ja niihin kytkettävien lisälaitteiden yhteenliittämiselle ei ole ollut yhtenäistä standardia, vaan ne on jouduttu kytkemään toisiinsa useilla traktori- ja lisälaitekohtaisilla kaapeleilla. Tällainen erilliskaapelointi on hankalaa, vika-altista, eikä ole mahdollistanut traktorin ja sen lisälaitteiden kaikkien ominaisuuksien hyödyntämistä.
  • Tämän ongelman ratkaisemiseksi useat alan valmistajat ovat luoneet yhteisen standardin ISO11783-2, jonka mukaisilla ISOBUS hybridikaapeleilla ja liittimillä voidaan ko. kytkennät tehdä vain yhtä kaapelia käyttäen.
  • ISOBUS järjestelmällä saadaan traktori ja sen lisälaitteet yhdistettyä toisiinsa yhdellä ISOBUS hybridikaapelilla, jota pitkin kulkee virransyöttö, ohjaus- ja dataliikenne.
    • Lisälaitteet voidaan kytkeä traktorin etu- tai takapuolelle.
    • Maksimissaan lisälaitteita voidaan kytkeä ISOBUS järjestelmään 3 kpl.
    • PUR vaippainen ISOBUS hybridikaapeli kestää myös „HOT Plug Out“:in, eli kaapeli ei mene rikki, vaikka sen vetäisi väkisin irti

lataa esite