CableX
Yhteystiedot

Yleiset periaatteet

Cablex pyrkii olemaan inhimillinen tekijä suhteessa asiakkaisiin, henkilöstöön, toimittajiin ja kilpailijoihin.

Asiakassuhteet

Tärkein meille on asiakas. Pyrimme luomaan jokaisesta asiakastapahtumasta asiakkaalle hyödyllisen ja kannattavan. Tavoitteemme on löytää hyvä vaihtoehto/ratkaisu asiakkaan tarpeisiin. Se vaatii meiltä ammattitaitoa ja kykyä kuunnella, mitä asiakas haluaa. Vaadimme itseltämme paljon muutakin kuin pelkkää teknistä ammattitaitoa.

Tavoittelemme kumppanuutta. Pyrimme toiminnallamme osoittamaan, että vanhat, konstailemattomat, hyväksi todetut perusasiat — nopeus, avoimuus, hyvä kommunikointi, rehellisyys, toisten kunnioittaminen ja huomioiminen — ovat edelleen kova sana, nyt ja tulevaisuudessa. Tässä mielessä olemme vanhanaikaisia, mutta tietysti käytämme myös viimeisintä teknologiaa helpottaaksemme ja nopeuttaaksemme toimintaamme. Kaikessa toiminnassamme pyrimme kuitenkin ennen kaikkea luomaan tilan, jossa asiakas tuntee, että hänestä pidetään huolta.

Olemme voittoa tavoitteleva yritys. Kannattavuutemme ja kilpailukykymme perusta on erittäin kustannustehokas organisaatio, matala organisaatiohierarkia, järkevät rutiinit sekä erittäin hyvät suhteet päämiehiin. Haluamme kasvaa maltillisesti. Emme aio tyytyä saavuttamaamme tasoon. Mielestämme yrittäminen on jatkuva prosessi, jossa voi aina parantaa. Haluamme olla luottamuksenne arvoisia myös jatkossa.

Kun asiakas vertailee tarjoustamme kilpailijan tarjoukseen, toivomme että hän ottaa huomioon kokonaisuuden. Pelkän yksikköhinnan vertaaminen ei aina ole kokonaistaloudellisinta.

Suhde henkilöstöön

Pyrkimyksemme on, että teitä palvelee ammattitaitoinen, motivoitunut ja tyytyväinen henkilökunta, joka on ylpeä työstään. Teemme kovasti töitä, jotta tämä toteutuisi. Olemme pienehkö yrittäjävetoinen yritys. Pyrimme kaikki huolehtimaan toisistamme. Omistajat pyrkivät esimerkillään osoittamaan tavoiteltavan suunnan: mitkä ovat keskeiset arvomme, toimintatapamme ja niin edelleen. Tuemme ympäristöä, jossa vallitsee kunnioitus, sitoutuneisuus ja oikeudenmukaisuus henkilöstön kesken. Emme kuitenkaan ole täydellisiä. Virheitä sattuu meillekin, mutta otamme niistä opiksemme ja pyrimme kasvamaan vahvemmiksi.

Ylläpidämme tietoisesti erittäin korkeaa vaatimustasoa, mikä tekee työskentelyn meillä haastavaksi, mutta uskomme työn olevan myös palkitsevaa ja mukavaa periaatteisiimme sitoutuville. Tämä heijastuu myös asiakaspintaan. Emme menesty, elleivät kaikki joukkueemme jäsenet tee parastaan.

Toimittajasuhteet

Yksi syy menestykseemme ovat toimittajasuhteet. Tunnemme henkilökohtaisesti päämiestemme yhteyshenkilöt ja päättäjät. Meillä on maltillinen määrä toimittajia, jotta pystymme ylläpitämään heihin henkilökohtaiset ja välittömät suhteet. Toimittajien ja meidän yhteinen tavoite on tyytyväinen loppuasiakas, ja pyrimme siihen pitämällä yllä avoimia ja rehellisiä suhteita. Tavoitteemme on menestyä pitkässä juoksussa. Hyödynnämme paljon toistemme tietoa ja kokemusta.

Suhde kilpailijoihin

Arvostamme rehtiä kilpailua. Kehitystä ei tapahdu ilman kilpailua. Kunnioitamme kilpailijoittemme ammattitaitoa emmekä puhu heistä alentavasti. Emme taistele kilpailijoitamme vastaan, vaan tuomme esille omat vahvuutemme ja kehitämme yritystämme omista lähtökohdistamme. Tavoitteenamme on saavuttaa alamme ja asiakaskuntamme arvostus. Onnistumisestamme päättävät asiakkaamme, emme me.

olewihlmanallekirjoitus
Ole Wihlman
Toimitusjohtaja