Tietosuojaseloste

Tervetuloa CableXin verkkosivuille ja kiitos, että olet kiinnostunut yrityksestämme sekä tuotteistamme ja palveluistamme. Huolehdimme henkilötietojesi suojaamisesta niiden keräämisen, käsittelyn ja käytön aikana, kun vierailet verkkosivustollamme.

Tämä tietosuojaseloste ei koske muiden osapuolten verkkosivustoja, vaikka niihin olisikin linkki CableXin verkkosivustolla.

Henkilötietojen, kuten nimien, osoitteiden, sähköpostiosoitteiden ja puhelinnumeroiden, käsittelyssä noudatetaan aina EU:n yleistä tietosuoja-asetusta sekä kaikkia CableXiin sovellettavia kansallisia tietosuojasäädöksiä. Tämän tietosuojaselosteen tarkoituksena on tiedottaa yleisölle siitä, minkätyyppisiä henkilötietoja yrityksemme kerää, käyttää ja käsittelee sekä missä laajuudessa ja mihin tarkoitukseen tätä tehdään. Lisäksi tässä tietosuojaselosteessa kerrotaan rekisteröidyille heidän oikeuksistaan.

Tietojen käsittelystä vastaavana rekisterinpitäjänä CableX on toteuttanut lukuisia teknisiä ja organisatorisia toimenpiteitä, jotta tämän verkkosivuston kautta käsiteltävien henkilötietojen suojaaminen olisi mahdollisimman saumatonta. Internetin kautta tapahtuvaan tiedonsiirtoon liittyy kuitenkin joitakin luontaisia heikkouksia, joten ehdotonta suojaa ei voida taata. Tästä syystä rekisteröidyillä on oikeus siirtää henkilötietojaan meille muilla keinoilla, esimerkiksi puhelimitse.

Evästeasetukset:

Voit tarkastella evästeasetuksiasi ja erityisesti antaa tai peruuttaa suostumuksesi napsauttamalla painiketta

tai napsauttamalla verkkosivuston alatunnisteessa olevaa painiketta ”Evästeasetukset”.

Tietosuojaseloste

CableXin tietosuojaseloste perustuu EU-direktiivien ja ‑säädösten laatijan yleisessä tietosuoja-asetuksessa (GDPR) määrittelemiin termeihin. Tietosuojaselosteemme tulee olla helposti luettavissa ja ymmärrettävissä sekä yleisölle että asiakkaillemme ja liikekumppaneillemme. Tätä varten haluaisimme ensin selittää joitakin termejä.

Tässä tietosuojaselosteessa käytetään seuraavia termejä ja määritelmiä:

a) Henkilötiedot

Henkilötiedoilla tarkoitetaan kaikkia tunnistettuun tai tunnistettavissa olevaan luonnolliseen henkilöön (jäljempänä ”rekisteröity”) liittyviä tietoja. Tunnistettavissa olevana pidetään luonnollista henkilöä, joka voidaan suoraan tai epäsuorasti tunnistaa erityisesti tunnistetietojen, kuten nimen, henkilötunnuksen, sijaintitiedon, verkkotunnistetietojen taikka yhden tai useamman hänelle tunnusomaisen fyysisen, fysiologisen, geneettisen, psyykkisen, taloudellisen, kulttuurillisen tai sosiaalisen tekijän perusteella.

b) Rekisteröity

Rekisteröity on kuka tahansa tunnistettu tai tunnistettavissa oleva henkilö, jonka henkilötietoja rekisterinpitäjä on käsitellyt.

c) Käsittely

Käsittelyllä tarkoitetaan toimintoa tai toimintoja, joita kohdistetaan henkilötietoihin tai henkilötietoja sisältäviin tietojoukkoihin joko automaattista tietojenkäsittelyä käyttäen tai manuaalisesti, kuten tietojen keräämistä, tallentamista, järjestämistä, jäsentämistä, säilyttämistä, muokkaamista tai muuttamista, hakua, kyselyä, käyttöä, tietojen luovuttamista siirtämällä, levittämällä tai asettamalla ne muutoin saataville, tietojen yhteensovittamista tai yhdistämistä, rajoittamista, poistamista tai tuhoamista.

d) Käsittelyn rajoittaminen

Käsittelyn rajoittamisella tarkoitetaan tallennettujen henkilötietojen merkitsemistä tarkoituksena rajoittaa niiden myöhempää käsittelyä.

e) Profilointi

Profiloinnilla tarkoitetaan mitä tahansa henkilötietojen automaattista käsittelyä, jossa henkilötietoja käyttämällä arvioidaan luonnollisen henkilön tiettyjä henkilökohtaisia ominaisuuksia, erityisesti analysoidaan tai ennakoidaan piirteitä, jotka liittyvät kyseisen luonnollisen henkilön työsuoritukseen, taloudelliseen tilanteeseen, terveyteen, henkilökohtaisiin mieltymyksiin, kiinnostuksen kohteisiin, luotettavuuteen, käyttäytymiseen, sijaintiin tai liikkeisiin.

f) Pseudonymisointi

Pseudonymisoinnilla tarkoitetaan henkilötietojen käsittelemistä siten, että henkilötietoja ei voida enää yhdistää tiettyyn rekisteröityyn käyttämättä lisätietoja, edellyttäen että tällaiset lisätiedot säilytetään erillään ja niihin sovelletaan teknisiä ja organisatorisia toimenpiteitä, joilla varmistetaan, ettei henkilötietojen yhdistämistä tunnistettuun tai tunnistettavissa olevaan luonnolliseen henkilöön tapahdu.

g) Rekisterinpitäjä

Rekisterinpitäjällä tarkoitetaan luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, viranomaista, virastoa tai muuta elintä, joka yksin tai yhdessä toisten kanssa määrittelee henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset ja keinot. Jos tällaisen käsittelyn tarkoitukset ja keinot määritellään unionin tai jäsenvaltioiden lainsäädännössä, rekisterinpitäjä tai tämän nimittämistä koskevat erityiset kriteerit voidaan vahvistaa unionin oikeuden tai jäsenvaltion lainsäädännön mukaisesti.

h) Henkilötietojen käsittelijä

Henkilötietojen käsittelijällä tarkoitetaan luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, viranomaista, virastoa tai muuta elintä, joka käsittelee henkilötietoja rekisterinpitäjän lukuun.

i) Vastaanottaja

Vastaanottajalla tarkoitetaan luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, viranomaista, virastoa tai muuta elintä, jolle luovutetaan henkilötietoja, oli kyseessä kolmas osapuoli tai ei. Viranomaisia, jotka mahdollisesti saavat henkilötietoja tietyn tutkimuksen puitteissa unionin oikeuden tai jäsenvaltion lainsäädännön mukaisesti, ei kuitenkaan pidetä vastaanottajina.

j) Kolmas osapuoli

Kolmannella osapuolella tarkoitetaan luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, viranomaista, virastoa tai muuta toimielintä kuin rekisteröityä, rekisterinpitäjää, henkilötietojen käsittelijää ja henkilöä, joilla on oikeus käsitellä henkilötietoja suoraan rekisterinpitäjän tai henkilötietojen käsittelijän välittömän vastuun alaisena.

k) Suostumus

Rekisteröidyn suostumuksella tarkoitetaan mitä tahansa vapaaehtoista, yksilöityä, tietoista ja yksiselitteistä tahdonilmaisua, jolla rekisteröity hyväksyy henkilötietojensa käsittelyn antamalla suostumusta ilmaisevan lausuman tai toteuttamalla selkeästi suostumusta ilmaisevan toimen.

Yleisessä tietosuoja-asetuksessa ja muissa Euroopan unionissa sovellettavissa tietosuojaa koskevissa laeissa ja asetuksissa tarkoitettu rekisterinpitäjä on:

CableX Oy
Kärsämäentie 23
20360 Turku
Suomi

Puhelin: +358 2 8800 020
Sähköposti: cablex@cablex.fi
Verkkosivusto: www.cablex.fi

Jotta voimme tarjota sinulle kattavat toiminnot verkkosivustollamme, tehdä käytöstäsi mukavampaa ja optimoida tarjontamme, käytämme niin sanottuja ”evästeitä” tai vastaavia tekniikoita. Evästeet ovat päätelaitteellesi tai sen kiintolevylle tallennettavia pieniä tekstitiedostoja, jotka liittyvät käyttämääsi selaimeen ja joiden kautta tietyt tiedot siirretään aloitteen tehneelle palveluntarjoajalle. Evästeet eivät voi suorittaa ohjelmia tai siirtää viruksia päätelaitteeseesi. Käytämme evästeitä eri tarkoituksiin ja eri toiminnoissa. Erottelemme evästeet toisistaan sen perusteella, onko eväste teknisesti välttämätön, kuinka kauan sitä säilytetään ja käytetään ja onko se meidän verkkosivustomme vai kolmansien osapuolten asettama.

Käytämme tiettyjä evästeitä, koska ne ovat ehdottoman välttämättömiä, jotta verkkosivustomme ja sen ominaisuudet toimisivat oikein (välttämättömät evästeet). Nämä evästeet asetetaan automaattisesti, kun käytät verkkosivustoamme tai tiettyä toimintoa, ellet ole estänyt evästeiden asettamista selaimesi asetuksista. Sitä vastoin muita kuin välttämättömiä evästeitä (esim. tilastoevästeitä) asetetaan esimerkiksi verkkosivustomme käyttömukavuuden ja suorituskyvyn parantamiseksi tai tiettyjen määrittämiesi asetusten tallentamiseksi. Käytämme tällaisia evästeitä myös määrittääksemme tietoja verkkosivustomme tiettyjen alueiden käyttötiheydestä, jotta voimme mukauttaa niitä paremmin tarpeidesi mukaan tulevaisuudessa.

Useimpia evästeitä tarvitaan vain nykyisen palvelupuhelun tai istunnon ajaksi, ja ne poistetaan tai ne menettävät voimassaolonsa, kun poistut verkkosivustoltamme tai nykyinen istuntosi päättyy. Vain satunnaisesti evästeitä säilytetään pidempään, esimerkiksi sen vuoksi, että sinut voidaan tunnistaa ja tallentamasi asetukset voidaan hakea, kun vierailet verkkosivustollamme myöhemmin uudelleen. Tällaisissa tapauksissa evästeet poistetaan automaattisesti ennalta määritellyn ajanjakson jälkeen, joka voi vaihdella evästetyypin ja sen toiminnon mukaan, vierailtuasi evästeen asettaneella sivulla tai verkkotunnuksella.

Kolmannen osapuolen evästeet ovat muiden yritysten tai verkkosivustojen, kuten verkkoanalyysityökalujen tarjoajien, asettamia ja käyttämiä. Lisätietoja verkkoanalyysityökaluista ja tavoittavuuden mittaamisesta (analytiikka ja suorituskyky) annetaan tämän tietosuojaselosteen seuraavissa kohdissa. Ulkopuoliset palveluntarjoajat voivat myös käyttää evästeitä mainosten näyttämiseen tai sosiaalisen median sisällön integroimiseen (markkinointievästeet).

Evästeiden hyväksyminen verkkosivustomme käytön aikana ei ole pakollista. Jos et halua sallia evästeiden käyttöä, voit kieltää sen tai peruuttaa suostumuksesi evästepalkissamme tai estää evästeiden tallentamisen päätelaitteeseesi selaimesi asetuksista. Huomaa, että tämä saattaa rajoittaa verkkosivustomme toiminnallisuutta ja laajuutta. Voit poistaa tallennetut evästeet milloin tahansa selaimesi järjestelmäasetuksista.

Yleiskatsaus tällä hetkellä käytössä olevista evästeistä löytyy .

Yksityiskohtaisempia tietoja evästeiden luonteesta, laajuudesta, tarkoituksista, oikeusperusteista ja tavoista vastustaa evästeisiin liittyvää tietojenkäsittelyä saat evästeiden käyttöön perustuvien yksittäisten toimintojen kuvauksista.

CableXin verkkosivusto kerää tietyn määrän tietoja jokaisella kerralla, kun rekisteröity tai jokin automatisoitu järjestelmä käyttää verkkosivustoa. Nämä yleiset tiedot tallennetaan palvelimen lokitiedostoihin. Kerättäviä tietoja voivat olla (1) selaimen tyyppi ja versio, (2) sivustoa käyttävän järjestelmän käyttöjärjestelmä, (3) verkkosivusto, jolta sivustoa käyttävä järjestelmä siirtyy verkkosivustollemme (ns. viittaava verkkosivusto), (4) verkkosivuston alasivut, joille sivustoa käyttävä järjestelmä siirtyy verkkosivustollamme, (5) verkkosivuston käytön päivämäärä ja kellonaika, (6) IP-osoite, (7) sivustoa käyttävän järjestelmän internetpalveluntarjoaja ja (8) muut vastaavat tiedot, joita käytetään suojautumiseen tietojärjestelmiimme kohdistuvilta hyökkäyksiltä.

CableX ei tee mitään johtopäätöksiä rekisteröidystä näiden yleisten tietojen käytön yhteydessä. Sen sijaan näitä tietoja tarvitaan, jotta (1) verkkosivustomme sisältö voidaan toimittaa oikein, (2) verkkosivustomme sisältöä ja mainontaa voidaan optimoida, (3) tietojärjestelmiemme ja verkkosivustomme tekniikan toimivuus voidaan taata pitkällä aikavälillä ja (4) lainvalvontaviranomaisille voidaan antaa tarvittavat tiedot verkkohyökkäyksen sattuessa. CableX arvioi näitä anonyymisti kerättyjä tietoja yhtäältä tilastollisesti ja toisaalta parantaakseen yrityksemme tietosuojaa ja tietoturvaa ja varmistaakseen käsittelemiemme henkilötietojen optimaalisen suojaustason. Palvelimen lokitiedostojen nimettömiä tietoja säilytetään erillään kaikista rekisteröidyn antamista henkilötiedoista.

Rekisteröidyllä on mahdollisuus rekisteröityä rekisterinpitäjän verkkosivustolle. Tämä rekisteröintiprosessi edellyttää henkilötietojen keräämistä. Se, mitä henkilötietoja rekisterinpitäjälle luovutetaan, käy ilmi rekisteröintisivulta. Rekisteröidyn syöttämät henkilötiedot kerätään ja tallennetaan yksinomaan rekisterinpitäjän sisäistä käsittelyä varten. Rekisterinpitäjä voi luovuttaa tietoja yhdelle tai useammalle henkilötietojen käsittelijälle, kuten kuljetusyrityksille, jotka puolestaan käyttävät henkilötietoja yksinomaan rekisterinpitäjän tarkoituksiin liittyviin sisäisiin prosesseihin.

Rekisterinpitäjän verkkosivustolle rekisteröitymisen yhteydessä tallennetaan rekisteröidyn internetpalveluntarjoajan antama IP-osoite sekä rekisteröitymisen päivämäärä ja kellonaika. Nämä tiedot tallennetaan, koska niitä tarvitaan palveluidemme väärinkäytön estämiseksi sekä mahdollisten rikosten tutkimiseksi tarvittaessa. Näin ollen näiden tietojen tallentaminen on tarpeen rekisterinpitäjän suojaamiseksi. Näitä tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille, ellei luovuttamiseen ole lakisääteistä velvoitetta tai ellei luovuttaminen tapahdu rikoksiin liittyviä syytetoimia varten.

Rekisteröidyn rekisteröityminen ja vapaaehtoinen henkilötietojen luovuttaminen antaa rekisterinpitäjälle mahdollisuuden tarjota rekisteröidylle sisältöjä tai palveluita, joita voidaan niiden luonteen vuoksi tarjota vain rekisteröityneille käyttäjille. Rekisteröityneet henkilöt voivat milloin tahansa muuttaa rekisteröitymisen yhteydessä luovuttamiaan henkilötietoja tai pyytää niiden poistamista rekisterinpitäjän tietosäilöistä.

Rekisterinpitäjä ilmoittaa rekisteröidylle milloin tahansa tämän pyynnöstä, mitä henkilötietoja hänestä on tallennettu. Lisäksi rekisterinpitäjä oikaisee tai poistaa henkilötietoja rekisteröidyn pyynnöstä tai tämän ilmoituksesta, elleivät lakisääteiset säilytysvaatimukset estä sitä. Tässä tietosuojaselosteessa nimetty tietosuojavastaava toimii rekisteröityjen yhteyshenkilönä tässä yhteydessä.

CableXin verkkosivustolla on mahdollista tilata yrityksen uutiskirje. Uutiskirjeen tilaamisen yhteydessä rekisterinpitäjälle siirrettävät henkilötiedot ovat nähtävissä tilausnäytössä.

CableX käyttää uutiskirjettä lähettääkseen aika ajoin ilmoituksia yrityksen tarjouksista ja tuotteista asiakkaille ja yhteistyökumppaneille. Rekisteröidyt voivat saada yrityksen uutiskirjeen vain, jos (1) heillä on voimassa oleva sähköpostiosoite ja (2) he tilaavat uutiskirjeen. Oikeudellisista syistä lähetetään vahvistusviesti siihen sähköpostiosoitteeseen, jonka rekisteröity on ilmoittanut uutiskirjeen tilauksen yhteydessä (double opt-in -menetelmä eli kaksinkertainen suostumus). Tätä vahvistusviestiä käytetään sen tarkistamiseen, onko sähköpostiosoitteen omistaja rekisteröitynä antanut luvan uutiskirjeen tilaamiseen.

Uutiskirjeen tilaamisen aikana tallennamme myös IP-osoitteen, jonka internetpalveluntarjoaja on antanut rekisteröidyn tilaushetkellä käyttämälle tietokonejärjestelmälle, sekä tilauksen päivämäärän ja kellonajan. Näiden tietojen kerääminen on tarpeen rekisteröidyn sähköpostiosoitteen (mahdollisen) myöhemmän väärinkäytön jäljittämiseksi, ja näin ollen se toimii rekisterinpitäjän oikeudellisena suojatoimena.

Uutiskirjeen tilaamisen yhteydessä kerättyjä henkilötietoja käytetään ainoastaan uutiskirjeemme lähettämiseen. Lisäksi uutiskirjeen tilaajille voidaan lähettää sähköposti-ilmoituksia, jos se on tarpeen uutiskirjepalvelun ja siihen liittyvien rekisteröintiprosessien toiminnan kannalta, kuten esimerkiksi uutiskirjeen tarjoamisen tai teknisten olosuhteiden muuttuessa. Uutiskirjeen tilaamisen yhteydessä kerättyjä henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille. Rekisteröity voi peruuttaa uutiskirjeen tilauksen milloin tahansa. Rekisteröidyn antama suostumus henkilötietojen tallentamiseen uutiskirjeen lähettämistä varten voidaan peruuttaa milloin tahansa. Jokaisessa uutiskirjeessä on linkki suostumuksen peruuttamista varten. Lisäksi käyttäjät voivat peruuttaa uutiskirjeen tilauksen suoraan rekisterinpitäjän verkkosivustolla tai ilmoittaa siitä rekisterinpitäjälle muilla tavoin.

CableXin uutiskirjeet sisältävät seurantapikseleitä. Seurantapikseli on minikokoinen kuva, joka on upotettu HTML-muodossa lähetettyihin sähköpostiviesteihin lokitiedostojen tallentamisen ja analysoinnin mahdollistamiseksi. Tämä mahdollistaa verkkomarkkinointikampanjoiden onnistumisen tai epäonnistumisen tilastollisen arvioinnin. Upotetun seurantapikselin avulla CableX voi havaita, onko sähköposti avattu, milloin se on avattu ja mitä sähköpostin linkkejä rekisteröity on käyttänyt.

Rekisterinpitäjä säilyttää ja arvioi seurantapikseleiden avulla kerättyjä henkilötietoja optimoidakseen uutiskirjeiden lähettämistä ja mukauttaakseen tulevien uutiskirjeiden sisältöä rekisteröityjen kiinnostuksen kohteiden perusteella. Tällaisia henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille. Rekisteröidyt voivat milloin tahansa peruuttaa suostumuksensa, joka on annettu erikseen kaksinkertaisen suostumusmenettelyn avulla. Rekisterinpitäjä poistaa tällaiset henkilötiedot, kun suostumus peruutetaan. CableX tulkitsee uutiskirjeen tilauksen peruuttamisen automaattisesti suostumuksen peruuttamiseksi.

Oikeudellisten vaatimusten noudattamiseksi CableXin verkkosivusto sisältää tietoja, joiden avulla voidaan ottaa nopeasti yhteyttä meihin tai keskustella kanssamme suoraan. Tähän sisältyy yleinen sähköinen yhteystieto (sähköpostiosoite). Jos rekisteröity ottaa yhteyttä rekisterinpitäjään sähköpostitse tai yhteydenottolomakkeen kautta, rekisteröidyn toimittamat henkilötiedot tallennetaan automaattisesti. Tällaiset henkilötiedot, jotka rekisteröity on vapaaehtoisesti luovuttanut rekisterinpitäjälle, tallennetaan käsittelyä varten tai yhteyden ottamiseksi rekisteröityyn. Tällaisia henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille. Tällaisten tietojen siirtämiseen käytetään SSL-salaustekniikkaa. Yhteydenottovaihtoehdot ovat:

 • Verkkolomake tiedostojen lataamista varten
 • Luettelon tilaus
 • Palaute

Rekisterinpitäjä käsittelee ja säilyttää rekisteröityjen henkilötietoja vain niin kauan kuin on tarpeen tietojen säilytystarkoituksen toteuttamista varten tai kuten EU-direktiivien ja ‑säädösten laatija tai muut lainsäätäjät säätävät rekisterinpitäjään sovellettavissa laeissa ja asetuksissa.

Henkilötiedot poistetaan joko saatavilta tai kokonaan sovellettavien lakien ja asetusten mukaisesti, kun tietojen säilytystarkoitusta ei enää ole tai kun EU-direktiivien ja ‑säädösten laatijan tai muun lainsäätäjän määrittämä säilytysaika päättyy.

a) Oikeus saada vahvistus

Jokaisella rekisteröidyllä on EU-direktiivien ja ‑säädösten laatijan määrittelemä oikeus pyytää rekisterinpitäjältä vahvistusta siitä, käsitteleekö rekisterinpitäjä rekisteröityyn liittyviä henkilötietoja. Rekisteröidyt, jotka haluavat käyttää tätä vahvistuksensaantioikeutta, voivat milloin tahansa ottaa yhteyttä tietosuojavastaavaamme.

b) Oikeus saada pääsy tietoihin

Jokaisella rekisteröidyllä on EU-direktiivien ja ‑säädösten laatijan määrittelemä oikeus saada rekisterinpitäjältä vahvistus siitä, käsitelläänkö häntä koskevia henkilötietoja, ja jos näin on, oikeus saada pääsy henkilötietoihin sekä seuraavat tiedot ja jäljennös näistä tiedoista. Lisäksi EU-direktiivien ja ‑säädösten laatija on myöntänyt rekisteröidylle oikeuden saada tietoja seuraavista asioista:

 • käsittelyn tarkoitukset
 • kyseessä olevat henkilötietoryhmät
 • vastaanottajat tai vastaanottajaryhmät, erityisesti kolmansissa maissa olevat vastaanottajat tai kansainväliset järjestöt, joille henkilötietoja on luovutettu tai on tarkoitus luovuttaa
 • mahdollisuuksien mukaan henkilötietojen suunniteltu säilytysaika tai jos se ei ole mahdollista, tämän ajan määrittämiskriteerit
 • rekisteröidyn oikeus pyytää rekisterinpitäjältä häntä itseään koskevien henkilötietojen oikaisemista tai poistamista taikka henkilötietojen käsittelyn rajoittamista tai vastustaa tällaista käsittelyä
 • oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle
 • jos henkilötietoja ei kerätä rekisteröidyltä: kaikki tietojen alkuperästä käytettävissä olevat tiedot
 • automaattisen päätöksenteon, muun muassa yleisen tietosuoja-asetuksen 22 artiklan 1 ja 4 kohdassa tarkoitetun profiloinnin olemassaolo, sekä ainakin näissä tapauksissa merkitykselliset tiedot käsittelyyn liittyvästä logiikasta samoin kuin kyseisen käsittelyn merkittävyys ja mahdolliset seuraukset rekisteröidylle.

Rekisteröidyllä on myös oikeus saada tietoa siitä, onko henkilötietoja siirretty kolmanteen maahan tai kansainväliselle järjestölle. Jos näin on, rekisteröidyllä on myös oikeus saada ilmoitus siirtoa koskevista asianmukaisista suojatoimista.

Rekisteröidyt, jotka haluavat käyttää tätä tiedonsaantioikeutta, voivat milloin tahansa ottaa yhteyttä tietosuojavastaavaamme.

c) Oikeus tietojen oikaisemiseen

Rekisteröidyllä on EU-direktiivien ja ‑säädösten laatijan määrittelemä oikeus vaatia, että rekisterinpitäjä oikaisee ilman aiheetonta viivytystä rekisteröityä koskevat epätarkat ja virheelliset henkilötiedot. Ottaen huomioon tarkoitukset, joihin tietoja käsiteltiin, rekisteröidyllä on oikeus saada puutteelliset henkilötiedot täydennettyä, muun muassa toimittamalla lisäselvitys.

Rekisteröidyt, jotka haluavat käyttää tätä oikaisunssaantioikeutta, voivat milloin tahansa ottaa yhteyttä tietosuojavastaavaamme.

d) Oikeus tietojen poistamiseen (oikeus tulla unohdetuksi)

Rekisteröidyllä on EU-direktiivien ja ‑säädösten laatijan määrittelemä oikeus saada rekisterinpitäjä poistamaan rekisteröityä koskevat henkilötiedot ilman aiheetonta viivytystä, ja rekisterinpitäjällä on velvollisuus poistaa henkilötiedot ilman aiheetonta viivytystä, edellyttäen että jokin seuraavista perusteista täyttyy:

 • Henkilötietoja ei enää tarvita niitä tarkoituksiin, joita varten ne kerättiin tai joita varten niitä muutoin käsiteltiin.
 • Rekisteröity peruuttaa suostumuksen, johon käsittely on perustunut yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan a alakohdan tai 9 artiklan 2 kohdan a alakohdan mukaisesti, eikä käsittelyyn ole muuta laillista perustetta.
 • Rekisteröity vastustaa käsittelyä yleisen tietosuoja-asetuksen 21 artiklan 1 kohdan nojalla eikä käsittelyyn ole olemassa perusteltua syytä tai rekisteröity vastustaa käsittelyä yleisen tietosuoja-asetuksen 21 artiklan 2 kohdan nojalla.
 • Henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.
 • Henkilötiedot on poistettava unionin oikeuteen tai jäsenvaltion lainsäädäntöön perustuvan rekisterinpitäjään sovellettavan lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi.
 • Henkilötiedot on kerätty yleisen tietosuoja-asetuksen 8 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun tietoyhteiskunnan palvelujen tarjoamisen yhteydessä.

Jos jokin näistä syistä pätee ja rekisteröity haluaa pyytää CableXia poistamaan henkilötiedot, hän voi olla yhteydessä mihin tahansa rekisterinpitäjän työntekijään milloin tahansa. Tämä henkilö varmistaa, että poistopyyntö toteutetaan välittömästi.

Jos CableX on julkistanut henkilötiedot ja sillä on yleisen tietosuoja-asetuksen 17 artiklan 1 kohdan mukaisesti velvollisuus poistaa tiedot, yrityksemme on rekisterinpitäjänä käytettävissä oleva teknologia ja toteuttamiskustannukset huomioon ottaen toteutettava kohtuulliset toimenpiteet, muun muassa tekniset toimet, ilmoittaakseen henkilötietoja käsitteleville rekisterinpitäjille, että rekisteröity on pyytänyt kyseisiä rekisterinpitäjiä poistamaan näihin henkilötietoihin liittyvät linkit tai näiden henkilötietojen jäljennökset tai kopiot. CableXin tietosuojavastaava tai muu työntekijä ryhtyy tarvittaviin toimiin kussakin tapauksessa.

e) Oikeus käsittelyn rajoittamiseen

Jokaisella rekisteröidyllä on EU-direktiivien ja ‑säädösten laatijan määrittelemä oikeus siihen, että rekisterinpitäjä rajoittaa käsittelyä, jos kyseessä on yksi seuraavista:

 • Rekisteröity kiistää henkilötietojen paikkansapitävyyden, jolloin käsittelyä rajoitetaan ajaksi, jonka kuluessa rekisterinpitäjä voi varmistaa niiden paikkansapitävyyden.
 • Käsittely on lainvastaista ja rekisteröity vastustaa henkilötietojen poistamista ja vaatii sen sijaan niiden käytön rajoittamista.
 • Rekisterinpitäjä ei enää tarvitse kyseisiä henkilötietoja käsittelyn tarkoituksiin, mutta rekisteröity tarvitsee niitä oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.
 • Rekisteröity on vastustanut henkilötietojen käsittelyä yleisen tietosuoja-asetuksen 21 artiklan 1 kohdan nojalla odotettaessa sen todentamista, syrjäyttävätkö rekisterinpitäjän oikeutetut perusteet rekisteröidyn perusteet.

Mikäli jokin edellä mainituista edellytyksistä pätee ja rekisteröity haluaa rajoittaa CableXissa säilytettäviä henkilötietojaan, hän voi ottaa yhteyttä tietosuojavastaavaamme milloin tahansa. CableXin tietosuojavastaava tai muu työntekijä aloittaa käsittelyn rajoittamisen.

f) Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

Jokaisella rekisteröidyllä on EU-direktiivien ja ‑säädösten laatijan määrittelemä oikeus saada häntä koskevat henkilötiedot, jotka hän on toimittanut rekisterinpitäjälle, jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa. Rekisteröidyllä on myös oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle sen rekisterinpitäjän estämättä, jolle henkilötiedot on toimitettu, jos käsittely perustuu suostumukseen yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan a alakohdan tai 9 artiklan 2 kohdan a alakohdan nojalla tai sopimukseen 6 artiklan 1 kohdan b alakohdan nojalla ja käsittely suoritetaan automaattisesti, ellei käsittely ole tarpeen yleistä etua koskevan tehtävän suorittamista tai rekisterinpitäjälle kuuluvan julkisen vallan käyttämistä varten.

Lisäksi rekisteröidyllä on oikeus saada henkilötiedot siirrettyä suoraan rekisterinpitäjältä toiselle rekisterinpitäjälle yleisen tietosuoja-asetuksen 20 artiklan 1 kohdan mukaisesti, jos se on teknisesti mahdollista eikä vaikuta haitallisesti muiden oikeuksiin ja vapauksiin.

Tietojen siirtämisoikeuden käyttämiseksi rekisteröity voi ottaa yhteyttä milloin tahansa CableXin nimittämään tietosuojavastaavaan.

g) Vastustamisoikeus

Rekisteröidyllä on EU-direktiivien ja ‑säädösten laatijan määrittelemä oikeus henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseensa liittyvällä perusteella milloin tahansa vastustaa häntä koskevien henkilötietojen käsittelyä, joka perustuu yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan e tai f alakohtaan. Tämä koskee myös näihin säännöksiin perustuvaa profilointia.

Jos rekisteröity vastustaa käsittelyä, CableX ei enää käsittele hänen henkilötietojaan, paitsi jos voimme osoittaa, että käsittelyyn on olemassa huomattavan tärkeä ja perusteltu syy, joka syrjäyttää rekisteröidyn edut, oikeudet ja vapaudet tai jos se on tarpeen oikeusvaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.

Mikäli CableX käsittelee henkilötietoja suoramarkkinointia varten, rekisteröidyllä on oikeus milloin tahansa vastustaa häntä koskevien henkilötietojen käsittelyä tällaista markkinointia varten. Tämä koskee myös profilointia silloin, kun se liittyy tällaiseen suoramarkkinointiin. Jos rekisteröity vastustaa henkilötietojen käsittelyä suoramarkkinointia varten, CableX ei enää käsittele henkilötietoja tähän tarkoitukseen.

Jos CableX käsittelee henkilötietoja tieteellisiä tai historiallisia tutkimustarkoituksia tai tilastollisia tarkoituksia varten yleisen tietosuoja-asetuksen 89 artiklan 1 kohdan mukaisesti, rekisteröidyllä on oikeus henkilökohtaiseen tilanteeseensa liittyvällä perusteella vastustaa häntä itseään koskevien henkilötietojen käsittelyä, paitsi jos käsittely on tarpeen yleistä etua koskevan tehtävän suorittamiseksi.

Jos CableX käsittelee henkilötietoja tieteellisiä tai historiallisia tutkimustarkoituksia tai tilastollisia tarkoituksia varten yleisen tietosuoja-asetuksen 89 artiklan 1 kohdan mukaisesti, rekisteröidyllä on oikeus henkilökohtaiseen tilanteeseensa liittyvällä perusteella vastustaa häntä itseään koskevien henkilötietojen käsittelyä, paitsi jos käsittely on tarpeen yleistä etua koskevan tehtävän suorittamiseksi.

Vastustaakseen henkilötietojen käsittelyä rekisteröity voi olla yhteydessä milloin tahansa CableXin tietosuojavastaavaan tai muuhun työntekijään. Lisäksi tietoyhteiskunnan palveluiden käyttämisen yhteydessä ja sen estämättä, mitä direktiivissä 2002/58/EY määrätään, rekisteröity voi käyttää vastustamisoikeuttaan automaattisesti teknisiä ominaisuuksia hyödyntäen.

h) Automatisoidut yksittäispäätökset, profilointi mukaan luettuna

Rekisteröidyllä on EU-direktiivien ja ‑säädösten laatijan määrittelemä oikeus olla joutumatta sellaisen päätöksen kohteeksi, joka perustuu pelkästään automaattiseen käsittelyyn, kuten profilointiin, ja jolla on häntä koskevia oikeusvaikutuksia tai joka vaikuttaa häneen vastaavalla tavalla merkittävästi, paitsi jos päätös (1) on välttämätön rekisteröidyn ja rekisterinpitäjän välisen sopimuksen tekemistä tai täytäntöönpanoa varten, (2) on hyväksytty rekisterinpitäjään sovellettavassa unionin oikeudessa tai jäsenvaltion lainsäädännössä, jossa vahvistetaan myös asianmukaiset toimenpiteet rekisteröidyn oikeuksien ja vapauksien sekä oikeutettujen etujen suojaamiseksi tai (3) perustuu rekisteröidyn nimenomaiseen suostumukseen.

Mikäli päätös (1) on välttämätön rekisteröidyn ja rekisterinpitäjän välisen sopimuksen täytäntöönpanoa varten tai (2) perustuu rekisteröidyn nimenomaiseen suostumukseen, CableX toteuttaa asianmukaiset toimenpiteet rekisteröidyn oikeuksien ja vapauksien sekä oikeutettujen etujen suojaamiseksi; tämä koskee vähintään oikeutta vaatia, että tiedot käsittelee rekisterinpitäjän puolesta luonnollinen henkilö, sekä oikeutta esittää kantansa ja riitauttaa päätös.

Rekisteröity voi käyttää näitä oikeuksia ottamalla yhteyttä milloin tahansa CableXin tietosuojavastaavaan.

i) Oikeus peruuttaa henkilötietojen käsittelyä koskeva suostumus

Jokaisella rekisteröidyllä on EU-direktiivien ja ‑säädösten laatijan määrittelemä oikeus peruuttaa suostumuksensa henkilötietojensa käsittelyyn milloin tahansa.

Suostumuksensa peruuttamiseksi rekisteröity voi ottaa yhteyttä milloin tahansa CableXin tietosuojavastaavaan.

Rekisterinpitäjä kerää ja käsittelee hakijoiden henkilötietoja hakuprosessin tarpeisiin. Käsittely voi olla sähköistä. Näin on erityisesti silloin, kun hakija toimittaa hakemusasiakirjat rekisterinpitäjälle sähköisesti, esim. sähköpostitse tai verkkosivustolla olevan lomakkeen kautta. Jos rekisterinpitäjä tekee työsopimuksen hakijan kanssa, siirrettyjä tietoja säilytetään työsuhteen toteuttamiseksi sovellettavien lakien ja määräysten mukaisesti. Jos rekisterinpitäjä ja hakija eivät tee työsopimusta, hakemusasiakirjat poistetaan automaattisesti viimeistään kaksi kuukautta hakijan ilmoituksen jälkeen, ellei rekisterinpitäjällä ole muita tietojen säilyttämiseen liittyviä oikeutettuja etuja.

Käytämme yhtiön Meta, ent. Facebook (Meta Platforms Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlanti), mainostuskeinoja.

Facebook-laajennukset: Jokaisella kerralla, kun avataan yksittäinen sivu tällä verkkosivustolla, jota me hallinnoimme ja jolla on integroitu Facebook-laajennus, avataan, käyttäjän (jäljempänä myös ”rekisteröity”) tietoteknisen järjestelmän verkkoselain kehottaa automaattisesti kyseistä Facebook-laajennusta näyttämään vastaavan Facebook-laajennuksen Meta Download. Täydellinen yleiskatsaus kaikista Facebook-laajennuksista löytyy osoitteesta https://developers.facebook.com/docs/plugins/?locale=de_DE. Tämän teknisen menettelyn aikana Meta saa tietää, millä verkkosivustomme alasivuilla rekisteröity käy.

Jos rekisteröity on samanaikaisesti kirjautuneena Facebookiin, Meta havaitsee jokaisella verkkosivustomme käyttökerralla koko sivustolla oleskelun ajan, millä alasivuilla rekisteröity käy. Facebook-laajennus kerää tämän tiedon ja Meta liittää sen rekisteröidyn Facebook-tiliin. Jos rekisteröity napsauttaa jotain sivustomme Facebook-painikkeista, kuten ”Tykkää”-painiketta, tai jos rekisteröity lähettää kommentin, Meta liittää tämän tiedon rekisteröidyn henkilökohtaiseen Facebook-käyttäjätiliin ja tallentaa henkilötiedot.

Meta saa tietää Facebook-laajennuksen kautta, että rekisteröity on käynyt sivustollamme, aina kun rekisteröity on kirjautuneena Facebookiin sivustomme avaamisen aikana; tämä tapahtuu riippumatta siitä, napsauttaako rekisteröity Facebook-laajennusta vai ei. Jos rekisteröity ei halua tällaista tiedonvälitystä Metaan, hän voi estää välityksen kirjautumalla ulos Facebook-tililtään ennen sivustomme avaamista.

Facebook-pikseli: Integroimalla niin sanotun ”Facebook-pikselin” sivustollemme voimme myös näyttää mainoksia (”mainokset”) verkkosivustomme ja Facebookin käyttäjille ja mitata ja arvioida niiden onnistumista (”konversioseuranta”). Käytämme myös remarketing- eli uudelleenmarkkinointitoimintoa ”Custom Audiences”, joka myös käyttää Facebook-pikseliä ja näyttää kiinnostuksen kohteisiin perustuvia mainoksia vieraillessasi sivustollamme tai muillakin Facebook-pikselin integroineilla verkkosivustoilla. Tämän avulla voimme näyttää sinulle osuvia mainoksia tehdäksemme sivustostamme kiinnostavamman sinulle ja markkinoidaksemme tarjontaamme.

Markkinointityökalujen käytön vuoksi selaimesi ottaa suoran yhteyden Metan palvelimeen, kun vierailet sivustollamme – antamasi suostumuksen jälkeen. Meillä ei ole vaikutusvaltaa Metan tämän työkalun kautta keräämien tietojen laajuuteen ja jatkokäyttöön, joten esitämme tiedossamme olevat prosessit: Facebook-pikselin integroimisen myötä Meta saa tiedon, että olet avannut verkkosivustomme vastaavan sivun tai napsauttanut mainostamme. Jos olet rekisteröitynyt johonkin Metan palveluun, Meta voi liittää vierailun tiliisi. Vaikka et olisi rekisteröitynyt Facebook-palveluun tai et olisi kirjautuneena sisään, on mahdollista, että palveluntarjoaja saa selville IP-osoitteesi ja muita tunnistetietoja ja käyttää niitä sinua koskevan profiilin luomiseen.

Henkilötietojesi käsittelyn oikeusperuste on yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan a alakohta, eli integraatio toteutetaan vasta antamasi suostumuksen jälkeen. Voit milloin tahansa peruuttaa suostumuksesi ilman, että se vaikuttaa ennen peruutushetkeä toteutetun käsittelyn laillisuuteen. Helpoin tapa peruuttaa suostumus on käyttää evästepalkkia. Lisäksi kirjautuneet käyttäjät voivat ilmaista vastustuksensa suoraan palveluntarjoajalle tai seuraavan linkin kautta: www.facebook.com/settings/?tab=ads#_. Voit myös poistaa vastaavan vaihtoehdon selaimesi järjestelmäasetuksista. Voit poistaa tallennetut evästeet milloin tahansa selaimen järjestelmäasetuksista. Tietojasi säilytetään niin kauan kuin ne ovat tarpeen kyseiseen tarkoitukseen tai niin kauan kuin et ole vastustanut tietojesi säilyttämistä tai peruuttanut suostumustasi.

Kerättyjä tietoja säilytetään Metan palvelimilla, myös Yhdysvalloissa, joka on epäturvallinen kolmas maa. Näissä tapauksissa palveluntarjoaja on asettanut standardin, joka vastaa entistä EU:n ja Yhdysvaltain välistä Privacy Shield ‑järjestelyä, ja on sitoutunut noudattamaan voimassa olevia tietosuojalakeja kansainvälisessä tietojen siirrossa. Olemme myös sopineet Facebookin kanssa ns. tietosuojaa koskevista vakiolausekkeista, joiden tarkoituksena on taata riittävän tasoinen tietosuoja kolmansissa maissa.

Lisätietoja Metan tietojen käsittelystä löydät osoitteesta: www.facebook.com/about/privacy.

Käytämme Piwik PROta, joka on käyttäjien tilastolliseen arviointiin kehitetty ohjelmisto. IP-osoitteesi lyhennetään ennen sen tallentamista. Piwik PRO käyttää evästeitä, jotka tallennetaan laitteellesi ja mahdollistavat tämän verkkosivuston käytön analysoinnin. Käsitellyistä tiedoista voidaan luoda pseudonymisoituja käyttäjäprofiileja.

Piwik PROlla tapahtuva tietojen käsittely perustuu suostumukseesi yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukaisesti. Jos et halua Piwik PROn tallentavan evästeitä laitteellesi, voit kieltäytyä tai peruuttaa suostumuksesi evästepalkkimme kautta. Voit myös poistaa vastaavan vaihtoehdon selaimesi järjestelmäasetuksista. Voit poistaa tallennetut evästeet milloin tahansa selaimen järjestelmäasetuksista.

Säilytämme tietojasi niin kauan kuin tarvitsemme niitä kyseiseen tarkoitukseen tai niin kauan kuin et ole vastustanut tietojesi säilyttämistä tai peruuttanut suostumustasi.

Sivustomme käytöstä kerätyt tiedot tallennetaan Piwik PROn palvelimille tai Piwik PROn käyttämille palveluntarjoajille EU:n alueella. Emme kuitenkaan voi aina sulkea pois mahdollisuutta, että tietoja välitetään tahoille, joiden rekisteröity toimipaikka tai tietojen käsittelypaikka ei sijaitse Euroopan unionin jäsenvaltiossa tai muussa Euroopan talousalueen sopimusvaltiossa. Jos tietoja kuitenkin käsitellään EU:n ulkopuolella, pidämme huolen siitä, että asianmukaiset ja kohtuulliset toimenpiteet on toteutettu riittävän tasoisen tietosuojan varmistamiseksi, esim. solmimalla niin sanottuja EU:n vakiosopimuslausekkeita.

Lisätietoja Piwik PRO -palvelusta löydät valmistajan verkkosivustolta osoitteesta https://piwikpro.de/datenschutz/.

Rekisterinpitäjä on integroinut Google AdWordsin tälle verkkosivustolle. Google AdWords on verkkomainontapalvelu, joka mahdollistaa mainostajille mainosten sijoittamisen Googlen hakutuloksiin ja Googlen mainontaverkostoon. Google AdWords mahdollistaa mainostajille tiettyjen avainsanojen määrittämisen, jolloin mainos näkyy Googlen hakutuloksissa vain, jos käyttäjä tekee avainsanaa vastaavan haun. Googlen mainontaverkostossa mainokset jaetaan automatisoidulla algoritmilla ja huomioiden ennalta määritetyt avainsanat aiheeseen liittyvillä verkkosivustoilla.

Google AdWordsia operoi Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Käytämme Google AdWordsia mainostaaksemme verkkosivustoamme sijoittamalla osuvia mainoksia ulkopuolisten yritysten verkkosivuille ja Googlen hakutuloksiin sekä antaaksemme ulkopuolisille yrityksille mahdollisuuden mainostaa verkkosivustollamme.

Jos rekisteröity tulee verkkosivustollemme Google-mainoksen kautta, Google asettaa niin kutsutun konversioevästeen rekisteröidyn tietojärjestelmään. Evästeistä on annettu lisätietoa edellä. Konversioeväste vanhenee 30 päivän kuluttua, eikä sitä käytetä rekisteröidyn tunnistamiseen. Niin kauan kuin eväste ei ole vanhentunut, konversioevästettä käytetään seuraamaan, onko rekisteröity käyttänyt tiettyjä verkkosivustomme alasivuja, kuten verkkokauppamme ostoskoria. Me ja Google voimme käyttää konversioevästettä sen seuraamiseen, onko verkkosivustollemme AdWords-mainoksen kautta tullut rekisteröity tuottanut tulosta eli joko tehnyt tai perunut ostoksen.

Konversioevästeiden keräämiä tietoja käytetään Googlella verkkosivustomme käyttäjätilastojen luomiseen. Me käytämme näitä tilastoja määrittääksemme AdWords-mainosten kautta tulleiden käyttäjien kokonaismäärän sekä arvioidaksemme kunkin AdWords-mainoksen onnistumista tai epäonnistumista ja optimoidaksemme tulevia AdWords-mainoksiamme. Yrityksemme tai muut Googlen AdWords-mainontaa käyttävät asiakkaat eivät saa Googlelta tietoja, joiden avulla rekisteröityjä voitaisiin tunnistaa.

Konversioevästeen avulla tallennetaan henkilökohtaisia tietoja esimerkiksi rekisteröidyn vierailusta verkkosivustolla. Joka kerta, kun rekisteröity vierailee sivuillamme, siirretään Googlelle Yhdysvaltoihin henkilötietoja, kuten rekisteröidyn käyttämän internetyhteyden IP-osoite. Google saattaa luovuttaa näitä teknisen prosessin keräämiä henkilötietoja kolmansille osapuolille.

Rekisteröity voi edellä selitetyn mukaisesti määrittää verkkoselaimensa estämään evästeiden sijoittamisen sivustoltamme ja siten vastustaa evästeiden sijoittamista pysyvästi milloin tahansa. Tällainen asetus selaimessa estäisi Googlea asettamasta konversioevästettä rekisteröidyn tietojärjestelmään. Lisäksi Google AdWordsin asettamat evästeet voidaan poistaa milloin tahansa käyttämällä verkkoselainta tai muuta ohjelmistoa.

Rekisteröidyllä on myös mahdollisuus vastustaa kiinnostuksen kohteisiin perustuvaa Googlen mainontaa. Tätä varten rekisteröidyn on mentävä osoitteeseen www.google.de/settings/ads ja määritettävä siellä haluamansa asetukset.

Lisätietoja ja Googlen voimassa oleva tietosuojakäytäntö ovat saatavilla osoitteissa https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ ja https://policies.google.com/technologies/partner.

Rekisterinpitäjä on integroinut tälle verkkosivustolle komponentteja LinkedIn-yhtiöltä. LinkedIn on verkkopohjainen sosiaalisen median palvelu, jonka avulla käyttäjät voivat luoda yhteyksiä sekä olemassa oleviin että uusiin liikekontakteihin. Yli 400 miljoonaa rekisteröitynyttä käyttäjää yli 200 maassa käyttää LinkedIniä, mikä tekee siitä suurimman liikekontaktien alustan ja yhden maailman käytetyimmistä verkkosivustoista.

LinkedIniä operoi LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court Mountain View, CA 94043, USA. LinkedIn Ireland, Privacy Policy Issues, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Irlanti vastaa tietosuojakysymyksistä Yhdysvaltojen ulkopuolella.

Joka kerta, kun käytetään verkkosivustoamme, jossa on LinkedIn-komponentti (LinkedIn-laajennus), tämä komponentti saa käyttäjän selaimen lataamaan LinkedIn-komponentin esityksen. Lisätietoa LinkedIn-laajennuksesta on saatavilla osoitteessa https://developer.linkedin.com/plugins. Tämän teknisen prosessin aikana LinkedIn saa selville, mikä verkkosivustomme alasivua rekisteröity käyttää.

Jos käyttäjä on samanaikaisesti kirjautuneena LinkedIniin, LinkedIn tunnistaa, millä sivustomme alasivulla rekisteröity käy, jokaisella verkkosivustomme käyttökerralla koko sivustolla oleskelun ajan. LinkedIn-komponentti kerää tämän tiedon, jonka LinkedIn sitten yhdistää LinkedIn-tiliin. Jos käyttäjä klikkaa verkkosivustollemme integroitua LinkedIn-painiketta, LinkedIn yhdistää tämän tiedon käyttäjän henkilökohtaiseen LinkedIn-käyttäjätiliin ja tallentaa nämä henkilötiedot.

LinkedIn-komponentin kautta LinkedIn saa tiedon, että kyseinen käyttäjä on vieraillut sivustollamme, aina kun käyttäjä on kirjautuneena LinkedIniin sivustollemme saapumisen aikana. Tämä tapahtuu riippumatta siitä, klikkaako käyttäjä LinkedIn-komponenttia vai ei. Jos käyttäjä ei halua tätä tietoa siirrettävän LinkedInille, hän voi estää tämän kirjautumalla ulos LinkedIn-tililtään ennen sivustollemme saapumista.

LinkedIn tarjoaa osoitteessa https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls mahdollisuuden peruuttaa suostumuksen sähköposteihin, tekstiviesteihin ja kohdennettuun mainontaan sekä hallinnoida mainosasetuksia. Lisäksi LinkedIn käyttää kumppaneita, kuten Quantcast, Google Analytics, BlueKai, DoubleClick, Nielsen, Comscore, Eloqua ja Lotame, jotka voivat asettaa evästeitä. Tällaiset evästeet voidaan estää osoitteessa https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy. LinkedInin voimassa oleva tietosuojakäytäntö on saatavilla osoitteessa https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy. LinkedInin evästekäytäntö on saatavilla osoitteessa https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy.

Verkkosivustomme käyttää WiredMinds GmbH:n (www.wiredminds.de) tarjoamaa counting pixel ‑teknologiaa kävijöiden käyttäytymisen analysoimiseksi. Tässä yhteydessä käsitellään kävijän IP-osoitetta. Käsittelyn tarkoituksena on kerätä vain yrityskohtaista tietoa, kuten yrityksen nimi. Luonnollisten henkilöiden IP-osoitteet suljetaan pois käsittelystä whitelistin avulla. IP-osoitetta ei missään olosuhteissa tallenneta LeadLabiin.

Tietojen käsittelyssä haluamme ennen kaikkea suojata luonnollisten henkilöiden oikeuksia. Tietojen käsittelyyn liittyvä etumme perustuu yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f alakohtaan. Kerättyjen tietojen perusteella ei ole missään vaiheessa mahdollista tehdä johtopäätöksiä tunnistettavissa olevasta henkilöstä. WiredMinds GmbH käyttää näitä tietoja luodakseen anonymisoituja käyttöprofiileja verkkosivustomme käyttäjien toiminnasta. Tämän prosessin aikana saatuja tietoja ei käytetä verkkosivustomme kävijöiden henkilökohtaiseen tunnistamiseen.

Poissulkeminen seurannasta

Olemme upottaneet verkkosivustollemme YouTube-videoita, jotka ovat YouTube-palvelun hallinnoimia mutta joita voidaan toistaa suoraan verkkosivustoltamme. Nämä videot on upotettu ”laajennetussa tietosuojatilassa”, mikä YouTuben mukaan tarkoittaa, että videon toistoa ei käytetä käyttäjälle kohdennettavaan mainontaan. Meillä ei kuitenkaan ole vaikutusvaltaa tähän.

Parantaaksemme tietosuojaasi sivustollamme videot on aluksi passivoitu ja upotettu sivulle kahden klikkauksen ratkaisulla. Tämä integraatio varmistaa, että kun vierailet verkkosivustollamme, jolla on tällaisia videoita, ei yhteyttä muodosteta Googlen palvelimiin. Vasta kun aktivoit videot, selaimesi muodostaa suoran yhteyden Googlen palvelimiin.

Videoiden aktivoiminen antaa YouTubelle tiedon, että olet käyttänyt verkkosivustomme kyseistä alasivua. Lisäksi lähetetään perustietoja, kuten IP-osoite ja aikaleima. Tämä tapahtuu riippumatta siitä, tarjoaako YouTube käyttäjätilin, johon olet kirjautuneena, tai onko käyttäjätiliä lainkaan. Jos olet kirjautuneena sisään Googleen, tietosi liitetään suoraan tiliisi. YouTube tallentaa tietosi käyttöprofiileina ja käyttää niitä mainontaan, markkinatutkimukseen ja/tai verkkosivustonsa mukautettuun suunnitteluun. Tällainen arviointi suoritetaan erityisesti kohdennetun mainonnan tarjoamiseksi (myös kirjautumattomille käyttäjille) ja muiden sosiaalisen median käyttäjien tiedottamiseksi toiminnastasi verkkosivustollamme.

Videoiden näyttämisen oikeusperuste on yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan a alakohta, eli upotus tehdään vain suostumuksellasi. Jos et halua, että laitteellesi tallennetaan evästeitä ja YouTube käsittelee tietojasi, voit kieltäytyä tai peruuttaa suostumuksesi.

Jos et halua, että kerättyjä tietoja liitetään YouTube-profiiliisi, sinun on kirjauduttava ulos ennen videoiden aktivoimista. Sinulla on myös oikeus vastustaa YouTubelle käyttäjäprofiilien luomista, ja tämän oikeuden käyttämiseksi sinun tulee ottaa yhteyttä YouTubeen tai Googleen esimerkiksi osoitteessa https://about.google/contact-google/. Tarkempia ohjeita omien tietojen hallintaan Google-tuotteissa on osoitteessa https://support.google.com/accounts/answer/3024190.

Säilytämme tietojasi niin kauan kuin tarvitsemme niitä kyseistä tarkoitusta varten, ellet ole vastustanut tietojesi säilytystä tai peruuttanut suostumustasi.

Kerättyjä tietoja säilytetään Googlen palvelimilla, myös Yhdysvalloissa, joka on tällä hetkellä epäturvallinen kolmas maa. Näissä tapauksissa palveluntarjoaja on asettanut standardin, joka vastaa entistä EU:n ja Yhdysvaltain välistä Privacy Shield ‑järjestelyä, ja on sitoutunut noudattamaan voimassa olevia tietosuojalakeja kansainvälisessä tietojen siirrossa. Olemme myös sopineet YouTuben kanssa ns. tietosuojaa koskevista vakiolausekkeista, joiden tarkoituksena on taata riittävän tasoinen tietosuoja kolmansissa maissa.

Lisätietoja tietojen keräämisen tarkoituksesta ja laajuudesta sekä YouTuben tekemästä käsittelystä on Googlen tietosuojakäytännössä. Lisätietoa oikeuksistasi ja yksityisyytesi suojaamiseen liittyvistä vaihtoehdoista löydät osoitteesta www.google.com/policies/privacy.

Tällä verkkosivustolla käytämme Google Mapsin palveluita. Tämä mahdollistaa interaktiivisten karttojen näyttämisen suoraan verkkosivustolla ja mahdollistaa karttatoiminnon kätevän käytön.

Interaktiivisen kartan näyttäminen antaa Googlelle tiedon, että olet käyttänyt verkkosivustomme kyseistä alasivua. Lisäksi lähetetään perustietoja, kuten IP-osoite ja aikaleima. Tämä tapahtuu riippumatta siitä, tarjoaako Google käyttäjätilin, johon olet kirjautuneena, tai onko käyttäjätiliä lainkaan. Jos olet kirjautuneena sisään Googleen, tietosi liitetään suoraan tiliisi. Google tallentaa tietosi käyttöprofiileina ja käyttää niitä mainontaan, markkinatutkimukseen ja/tai verkkosivustonsa mukautettuun suunnitteluun. Tällainen arviointi suoritetaan erityisesti kohdennetun mainonnan tarjoamiseksi (myös kirjautumattomille käyttäjille) ja muiden sosiaalisen median käyttäjien tiedottamiseksi toiminnastasi verkkosivustollamme.

Interaktiivisen kartan näyttämisen oikeusperuste on yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan a alakohta, eli integrointi tehdään vain suostumuksellasi. Jos et halua tietojasi lähetettävän Googlelle, voit kieltäytyä tai peruuttaa suostumuksesi. Suostumuksen peruuttaminen on mahdollista milloin tahansa ilman, että se vaikuttaa ennen peruutushetkeä toteutetun käsittelyn laillisuuteen.

Jos et halua, että kerätyt tiedot liitetään Google-profiiliisi, sinun on kirjauduttava ulos ennen verkkosivustolla vierailua. Sinulla on myös oikeus vastustaa käyttäjäprofiilien luomista, ja tämän oikeuden käyttämiseksi sinun tulee ottaa yhteyttä Googleen esimerkiksi osoitteessa https://about.google/contact-google/. Tarkempia ohjeita omien tietojen hallintaan Google-tuotteissa on osoitteessa https://support.google.com/accounts/answer/3024190.

Tietojasi säilytetään niin kauan kuin se on tarpeen kyseistä tarkoitusta varten tai kunnes olet vastustanut tietojesi säilyttämistä.

Kerättyjä tietoja säilytetään Googlen palvelimilla, myös Yhdysvalloissa, joka on tällä hetkellä epäturvallinen kolmas maa. Näissä tapauksissa palveluntarjoaja on asettanut standardin, joka vastaa entistä EU:n ja Yhdysvaltain välistä Privacy Shield ‑järjestelyä, ja on sitoutunut noudattamaan voimassa olevia tietosuojalakeja kansainvälisessä tietojen siirrossa. Olemme myös sopineet Googlen kanssa ns. tietosuojaa koskevista vakiolausekkeista, joiden tarkoituksena on taata riittävän tasoinen tietosuoja kolmansissa maissa.

Lisätietoja tietojen keräämisen tarkoituksesta ja laajuudesta sekä Googlen tekemästä käsittelystä on Googlen tietosuojakäytännössä. Lisätietoa oikeuksistasi ja yksityisyytesi suojaamiseen liittyvistä vaihtoehdoista löydät osoitteesta www.google.com/policies/privacy.

Tämä verkkosivusto käyttää Piwik PROn tunnisteidenhallintaratkaisua. Piwik PROn Tag Manager on ratkaisu, joka mahdollistaa markkinoijille verkkosivuston tunnisteiden hallinnan yhdestä käyttöliittymästä. Työkalu itse ei kerää mitään henkilökohtaisia tietoja vaan pelkästään käynnistää muita tunnisteita, jotka puolestaan voivat kerätä tällaisia tietoja. Piwik PROn tunnisteidenhallintaratkaisu ei pääse käsiksi näihin tietoihin. Jos käyttäjä on estänyt evästeet, tämä pysyy voimassa kaikille Piwik PROn Tag Managerilla toteutetuille seurantatunnisteille.

Lisäksi teknisesti tarpeellisia (välttämättömiä) evästeitä voidaan tallentaa laitteellesi käyttämällä Tag Manageria, erityisesti kun halutaan tallentaa suostumuksesi verkkosivustolla käytettyihin evästeisiin. Ilman näitä tekniikoita emme voi ymmärtää, onko suostumus evästeiden asettamiseen jo annettu vai ei. Emme tarvitse sinulta lisäsuostumusta teknisesti tarpeellisten teknologioiden käyttöön.

Prosessit, jotka vaativat suostumuksen tietyn käsittelytarkoituksen osalta, perustuvat oikeudellisesti yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan a alakohtaan. Jos käsittely on tarpeen sellaisen sopimuksen täytäntöön panemiseksi, jossa rekisteröity on osapuolena, kuten toimitusten käsittelemiseksi tai muiden palveluiden tai vastikkeiden tarjoamiseksi, käsittely perustuu yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan b alakohtaan. Sama koskee rekisteröidyn pyytämiä toimenpiteitä ennen sopimuksen tekemistä, kuten tuotteitamme tai palveluitamme koskevia tiedusteluja. Jos yritykseemme sovelletaan lakisääteistä velvoitetta, joka edellyttää henkilötietojen käsittelyä, esim. verovelvollisuuksien täyttämiseksi, käsittely perustuu yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan c alakohtaan. Harvinaisissa tapauksissa henkilötietojen käsittely voi olla tarpeen rekisteröidyn tai toisen luonnollisen henkilön elintärkeiden etujen suojaamiseksi. Näin voisi olla esimerkiksi, jos kävijä loukkaantuisi tiloissamme, jolloin hänen nimensä, ikänsä, sairausvakuutustietonsa tai muut elintärkeät tiedot olisi ilmoitettava lääkärille, sairaalalle tai muulle kolmannelle osapuolelle. Tässä tapauksessa käsittely perustuisi yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan d alakohtaan. Käsittely voi myös perustua yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f alakohtaan. Tämä on oikeusperuste prosesseissa, joita mikään edellä mainituista kohdista ei kata, jos käsittely on välttämätöntä yrityksemme tai kolmannen osapuolen oikeutettujen etujen suojaamiseksi ja jos rekisteröidyn edut tai perusoikeudet ja -vapaudet eivät syrjäytä tällaisia etuja. Tällainen käsittely on sallittua, koska EU-lainsäätäjä on nimenomaisesti maininnut sen. Lainsäätäjä on tässä yhteydessä todennut, että oikeutetun edun pitäisi olettaa olevan olemassa, jos rekisteröity on rekisterinpitäjän asiakas (yleinen tietosuoja-asetus, ”katsovat seuraavaa” ‑kohta 47, 2. lause).

Jos henkilötietojen käsittely perustuu yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f alakohtaan, meidän oikeutettu etumme on liiketoimintamme harjoittaminen työntekijöidemme ja osakkeenomistajiemme hyväksi.

Henkilötietojen säilytysajan kriteerinä käytetään lainmukaisuutta. Kun aika päättyy, asiaankuuluvat tiedot poistetaan rutiininomaisesti, jos niitä ei enää tarvita sopimusten täytäntöönpanoon tai tekemiseen.

Ilmoitamme täten, että henkilötietojen luovuttaminen voi olla välttämätöntä lainsäädännön vaatimusten (verosäädösten) vuoksi tai tapahtua sopimuksen yhteydessä (esim. sopimuksen osapuolen tiedot). Sopimuksen solmiminen voi vaatia, että rekisteröity toimittaa meille henkilötietoja, joita meidän on puolestamme käsiteltävä. Esimerkiksi rekisteröidyn on toimitettava meille henkilötietoja, kun yrityksemme tekee sopimuksen kyseisen rekisteröidyn kanssa. Henkilötietojen toimittamatta jättäminen estäisi sopimuksen solmimisen rekisteröidyn kanssa. Ennen henkilötietojen toimittamista meille rekisteröidyn on otettava yhteyttä tietosuojavastaavaamme. Tietosuojavastaavamme antaa rekisteröidylle tapauskohtaisesti tietoa siitä, onko henkilötietojen antaminen tarpeen lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi tai sopimuksen tekemiseksi, onko henkilötietojen antaminen välttämätöntä ja mitkä ovat henkilötietojen antamatta jättämisen seuraukset.

Yleiskatsaus käytössä olevista evästeistä


Evästeen nimi
Vastaanottaja
LuokkaKäyttötarkoitus
Säilytysaika
_gcl_auGoogle AdsenseKonversion seuranta
Google Adsense -kampanjoiden konversioiden seuranta.
Ääretön
_pk_id.*Piwik AnalyticsAnalytiikka ja suorituskyky
Piwik Analytics luo yksilöllisen käyttäjätunnuksen, joka annetaan käyttäjälle useiden istuntojen ajalle, mikä mahdollistaa palaavien kävijöiden tunnistamisen.13 kuukautta ei-anonyymeille asiakkaille
_pk_ses.*Piwik AnalyticsAnalytiikka ja suorituskykyIstuntotunnus yksilöi käyttäjän yhden istunnon aikana ja määrittää kaikki tapahtumat hänelle.Istunto
last-visitHELUKABEL (by Spryker)VälttämätönSisältää viimeisimmän verkkosivustolla käynnin aikaleiman UTC-aikana.30 tuntia
ppms_privacy_Piwik Consent ManagementVälttämätönSisältää käyttäjien antamat evästeluokkien suostumukset.12 kuukautta
REMEMBERMEHELUKABEL (by Spryker)Välttämätön
Eväste on välttämätön sen määrittämiseksi, onko kirjautumistiedot tallennettava seuraavaa sivukäyntiä varten.15 minuuttia
shop-helukabel-comHELUKABEL (by Spryker)VälttämätönTämä eväste tallentaa yksilöllisen tunnisteen, joka määrittää asiakkaan palvelimella olevaan istuntomerkintään. Kirjaus sisältää todennustietojen (lukuun ottamatta salasanoja) lisäksi asiakkaan henkilötiedot, tällä hetkellä aktiivisen ostoskorin ja valtuutuksen. Eväste sisältää vain tunnuksen, jota palvelin käyttää istuntotietojen hakemiseen, eikä se tallenna mitään asiakastietoja.30 minuuttia
Google_maps_load_alwaysHELUKABELVälttämätönEväste tarvitaan sen määrittämiseksi, voidaanko upotetut Google Maps -kartat näyttää suoraan.12 kuukautta